Boeken zijn te bestellen op deze site of bij uw boekhandel
        > Robert Hartzema <
 
    NIEUW

robert hartzema / marjan möller

de Spontane Bevrijding in leven en sterven

de verborgen inzichten uit het Tibetaans dodenboek door Padmasambhava inclusief alle praktische aanwijzingen en de complete serie meditaties


Alles komt en gaat, wordt geboren en sterft. Die onvermijdelijke vergankelijkheid ervaren we meestal als angstaanjagend. Daarom proberen we de onvoorspelbaarheid van het leven te ontlopen door het najagen van succes, bezit en status. Maar veranderlijkheid is onafwendbaar en er is wezenlijk nergens houvast. Alleen het omhelzen van vergankelijkheid, tegenslagen, ziekte, ouderdom en pijn brengt je terug tot de kern: het simpelweg aanwezig-zijn. Dan lossen de verhalen in je hoofd geleidelijk op en verdampen hoop en vrees omdat je oog in oog blijft met wat verschijnt, en kun je tijdens het sterven zorgeloos opgaan in het Licht van het Zijn. Deze inzichten, praktische aanwijzingen en meditaties werden in de 9e eeuw ontwikkeld door Padmasambhava en overgedragen aan zijn partner Yeshe Tsogyal, die ze opschreef en verborg. Teruggevonden in de 14e eeuw, geven ze ons een unieke ingang naar het aanboren van ons potentieel, en het verwezenlijken van de spontane bevrijding in leven en sterven.

gebonden 400 blz. 40 illustraties en schema’s
ISBN 97890 6350 109 9
prijs € 34,50
Bestellen

     
 

Klik hier om de flyer te downloaden

 
         

    Robert Hartzema
vrij & onbezorgd
de hart-essentie van het boeddhisme

Hoe zet je jezelf klem door verhalen en verstrengelingen, tussen angst en hoop, verleden en toekomst?
En hoe hervind je je natuurlijke openheid, spontaniteit, kracht, zorgeloosheid en vrijheid?

In korte en praktische hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt hoe je jezelf kunt bevrijden. De inzichten zijn helder en confronterend: Wat doe je in het moment zelf? Waarom blijf je negatieve gedachten, oordelen en emotionele reacties herhalen? Hoe creëer je je eigen lijden en verwarring? Wanneer je deze belemmerende patronen herkent, worden ze geleidelijk transparanter en kijk je er meer doorheen. Op dat moment hebben ze geen macht meer over je en voel je je minder afhankelijk van de omstandigheden. Dan kun je je hart openen voor jezelf en anderen, en ontstaat er meer ruimte en vrijheid: de tijdloze vrijheid waarin je spontaan jezelf bent en geniet van het onbezorgd rondzwerven door het Zijn. Het boek is gebaseerd op de hart-essentie van het boeddhisme (dzokchen), de meest directe weg naar inzicht, ontwaken en bevrijding.

Robert Hartzema geeft sinds 1980 les in het boeddhisme, waarvan 15 jaar in naam van een Tibetaanse leraar. Daarnaast werkte hij als lichaamsgericht therapeut en gaf les op een opleiding voor Coaching & Counseling. Sinds 2001 geeft hij samen met zijn vrouw Marjan Möller de jaartraining Boeddhistische Psychologie en een voortgezette dzokchen-groep. Hij is auteur van 15 boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

176 blz. geïllustreerd • prijs € 16,90
ISBN 978 90 6350 107 5 • NUGI 718
Bestellen

 
     
 

Klik hier om de flyer te downloaden

 
         


tr tr

Robert Hartzema
Dimensies van Bewustzijn

Hoewel onze wetenschappelijke en psychologische kennis zich tot enorme hoogte heeft ontwikkeld, richten we onze nieuwsgierigheid zelden op ons eigen bewustzijn: de manier waarop we kijken, luisteren, denken, voelen en leven. Toch bepalen deze onderliggende patronen hoe je de werkelijkheid ervaart, en of je je vrij en gelukkig voelt en je leven creatief kunt vormgeven. Terwijl je bewustzijn van oorsprong open is, zijn er door allerlei onaangename omstandigheden beperkende patronen ingeslopen van bezorgdheden, automatische reacties, meningen en onmogelijkheden die je leven continu beperken.

Wanneer deze patronen echter helderder worden en je er meer doorheen gaat kijken, ontdek je een wereld van transparante verschijnselen, ongekende mogelijkheden en een nieuw gevoel van vrijheid. De inzichten in de negen dimensies van het bewustzijn die in dit boek worden uitgelegd, zijn afkomstig uit dzokchen, de meest vergaande stroming van het Tibetaans boeddhisme. Deze unieke kennistraditie, onderzocht meedogenloos alle beperkende structuren van het bewustzijn en ontdekte gelaagdheden die in het Westen volstrekt onbekend zijn.

Deze grensverleggende inzichten, die veel verder gaan dan alles wat daar ooit over gepubliceerd is, zijn zowel gericht op het verwezenlijken van je eigen vrijheid, als op het exploreren van de kwaliteiten van het bewustzijn die altijd verborgen zijn gebleven. Door het doen van de meditatieve oefeningen die in dit boek worden gegeven, ontdek je zelf de helderheid en intelligentie die in elk moment aanwezig is, en ontstaan steeds wijdere perspectieven op het leven en het Zijn.

Robert Hartzema geeft ruim dertig jaar cursussen en trainingen vanuit het Tibetaans boeddhisme en werkte veertien jaar als lichaamsgericht therapeut en trainer bij een opleiding voor psychosociaal werk. Hij is auteur van dertien boeken, waaronder het standaardwerk Boeddhistische Psychologie.

ISBN 978906350 102 0
512 blz. • prijs € 23,50
Bestellen


 

Wilt u de informatie over dit boek mailen aan vrienden en kennissen?
Klik dan hieronder om de flyer te downloaden.


tr

tr

Robert Hartzema
De bevrijdende energie van Tijd

Hoeveel momenten op een dag ben je werkelijk aanwezig in het heden en is je leven de manifestatie van je eigen kracht en creativiteit? Hoe vaak voel je je vrij van beperkende patronen en emotionele reacties, en ervaar je een ongeremde vreugde waar vanuit je je eigen leven vormgeeft? Gewoonlijk ben je verloren in herinneringen aan wat voorbij is, of ben je aan het dagdromen over een denkbeeldige toekomst van onvervulde verlangens, of maak je een drama van alles wat in het heden gebeurt.

In de onmiddellijkheid van het ervaren zijn alle verschijnselen echter volmaakt vrij en kun je volledig deelnemen aan de dynamische energie van het Zijn: de rijkdom van gewaarwordingen, de vlijmscherpe helderheid van emoties, de talloze dimensies van ervaren en een oneindigheid aan mogelijkheden. Dan is alles wat Tijd presenteert – vreugde en pijn, voldoening en frustratie – louter voedsel voor helder gewaarzijn en ontstaat een volmaakte vrijheid.


De inzichten en oefeningen in dit boek zijn afkomstig uit dzokchen, de meest vergaande traditie van het Tibetaans boeddhisme, gericht op het direct ervaren van de rauwheid van het leven zonder iets te veranderen, te verbeteren of buiten te sluiten. Robert Hartzema geeft ruim dertig jaar groepen vanuit dzokchen en werkte veertien jaar als lichaamsgericht therapeut en trainer bij een opleiding voor psychosociaal werk. Hij is de auteur van twaalf boeken waarvan enkele ook in het Duits en Engels werden gepubliceerd.

lees verder...

isbn 97890 6350 104 4 • NUR 718
380 blz. • prijs € 21,50
Bestellen


 

tr Robert Hartzema
de Ruimte van gewaarzijn

Het vlijmscherp doorsnijden van belemmeringen en beperkingen gebaseerd op de meest vergaande inzichten uit het Tibetaans boeddhisme.

Vanuit een heel weids perspectief zou je voluit deel kunnen nemen aan een rijkdom van verschijnselen die van nature transparant, open en helder zijn. Maar omdat je deze ruimte en helderheid ontkent, loop je gewoonlijk op tegen grenzen, problemen en beperkingen.

Dit boek nodigt je uit om deze patronen in jezelf te onderzoeken. Hoe maak je alles concreet, hard en problematisch? Hoe zet je jezelf klem? En waarom blijf je dit herhalen?

Door dit te onderzoeken ontdek je geleidelijk meer ruimte: om je heen, in je lichaam, in het kijken, horen, ruiken, proeven en aanraken, in gevoelens, emoties en gedachten. Dan worden alle ervaringen vanzelf meer doorschijnend en stralend, en kun je je openen voor de oneindige Ruimte waarin alles ontstaat, transparant aanwezig is en vanzelf weer oplost.

De inzichten en oefeningen uit dit boek zijn afkomstig uit de dzokchen traditie, de meest vergaande stroming uit het Tibetaans boeddhisme, die gericht is op het vlijmscherp doorsnijden van alle innerlijke en uiterlijke belemmeringen onder alle omstandigheden.
Dit maakt dzokchen – in de overweldigende chaos van onze westerse maatschappij – tot de meest unieke en krachtige weg naar de ultieme bevrijding


280 blz. € 19,50
isbn 97890 6350 101 3
Bestellen

 

 

tr Robert Hartzema
Boeddhistische psychologie

Het boeddhisme is niet zozeer een religie als wel een praktisch onderzoek naar de manier waarop frustraties en lijden ontstaan, en vooral naar de innerlijke patronen van denken en voelen waardoor wij onze problemen in stand houden. Gebaseerd op de vraag van de Boeddha wat de oorzaak is van ons lijden, ontwikkelden in de loop van 2500 jaar duizenden leraren een enorme schat aan psychologische inzichten. Daarnaast ontstonden in het boeddhisme ook vele praktische methoden zoals meditatie en yogaoefeningen, die gericht zijn op de directe bewustwording en bevrijding.

Dit boek geeft een helder overzicht van de verschillende psychologische inzichten en oefeningen uit de vier belangrijkste boeddhistische stromingen – hinayana, mahayana, vajrayana (tantra) en dzokchen – die elkaar naadloos aanvullen en uiteindelijk kunnen leiden tot de ultieme bevrijding of verlichting. Daarnaast vergelijkt de auteur deze inzichten regelmatig met de westerse psychotherapie. Het boek bevat een schat aan kennis voor ieder die werkelijk op zoek is naar bewustwording en bevrijding, of die zich bezighoudt met meditatie en het ontwikkelen van oplettendheid (mindfullness).

Robert Hartzema gaf zestien jaar fulltime les in een Tibetaans boeddhistisch centrum. Daarna werkte hij veertien jaar als lichaamsgericht therapeut en als trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van tien boeken waarvan enkele in het Duits en Engels zijn gepubliceerd. Momenteel geeft hij onder andere een eenjarige studie en training boeddhistische psychologie.


432 blz. € 22,50
isbn 97890 6350 100 6
Bestellen
tr

 

 
 

 

De psychologie van Vrijheid
De basis van het terugvinden van onszelf, ons ware ik, onze kracht en vrijheid, ligt in het begrijpen hoe onze belemmeringen zijn ontstaan. Op glasheldere wijze laat de auteur zien hoe de zes basisthema’s van ons leven – vertrouwen, intimiteit, autonomie, identiteit, seksualteit en vrijheid – vanaf onze conceptie en geboorte verwond zijn geraakt, en waarom deze oude angsten, pijn en blokkades ons nog steeds in hun greep kunnen houden. Daarmee wordt de basis gelegd van een werkelijk proces van verandering, zodat we kunnen gaan genieten van onze ware vrijheid.

240 blz. €19,50
isbn 978906350 092 4, 2e druk
Bestellen

   

 

Innerlijke kracht
Vanaf het eerste moment wordt ons leven beheerst door het verlangen naar intimiteit en het zoeken naar autonomie. Op een creatieve en meeslepende manier neemt de auteur de lezer mee op een zoektocht naar zijn of haar wezenlijke verlangens en innerlijke kracht. Het boek is een unieke versmelting van meditatie en therapie, en is gebaseerd op vijfentwintig jaar ervaring in het werken met mensen.

240 blz. prijs € 17,50
isbn 978906350 087 0
Bestellen


tr tr

Innerlijke vrijheid
De grootste belemmeringen om ons innerlijk vrij te voelen, komen niet van buitenaf maar van binnenuit. In dit boek wordt op een indringende wijze uitgelegd hoe de geest, gedachten en emoties werken, en hoe bevroren patronen ontstaan en ontdooid kunnen worden. Heel concreet wordt aangegeven hoe je kunt omgaan met angst, eenzaamheid, intimiteit of onzekerheid, en hoe je je kunt openstellen voor bevrijdende en meditatieve ervaringen. Een diepgaand en praktisch boek, gebaseerd op inzichten uit de westerse psychologie en het boeddhisme.

256 blz. prijs € 17,50
isbn 978906350 073 3, 2e druk
Bestellen


 

tr

Tussen 2 gedachten
Kleuren, beelden, geluiden en gevoelens creëren een onbegrensde rijkdom aan ervaringen die altijd en overal aanwezig is. Toch voelen we ons vaak beperkt door angsten uit het verleden of bezorgdheden voor de toekomst. Als we ontdekken hoe we onszelf afsluiten, ontstaan er openingen naar een veel ruimere Werkelijkheid en ervaringen van een ongekende vrijheid.

192 blz. prijs € 13,50
isbn 978906350 095 5, 2e druk

Dit boek is uitverkocht en niet meer leverbaar.
Begin september 2014 verschijnt er een nieuwe introductie in de essentie van het boeddhisme (dzokchen) onder de titel: Vrij&onbezorgd.
Zie: recent verschenen


tr tr

Jeugdboek
tekeningen: Klaas Hartzema
De vloek van de Nevelwezens
Als Jonathan in de klas een grote mond op zet tegen juffrouw Vogelkop, wordt hij in een, donkere kast opgesloten. Daar ontdekt hij de toegang naar een magische wereld, die betoverd is door de vloek van de Nevelwezens. Dan begint een gevaarlijke tocht. Een spannend en diepgaand jeugdboek, vol vragen en inzichten.

176 blz. prijs € 12,-, 2e druk
isbn 978906350 083 2
Uitverkocht en niet meer leverbaar


  tr

Stilte in de chaos
Dit boek is uitverkocht en niet meer leverbaar. De tekst is inmiddels herschreven, rijk geïllustreerd, en aangevuld met de inzichten over het direct werken met de vijf basisemoties.

Het is verschenen onder de titel:
Robert Hartzema & Marjan Möller
MANDALA, energie, emoties en bevrijding
kijk bij dzokchen


prijzen onder voorbehoud