> Jaartraining boeddhistische psychologie 2018 - 2019 <

     
Boeddhistische Psychologie 2018 - 2019

• 1-jarige training & studie

• 13 zaterdagen en/of zondagen van september 2018
    t/m april 2019

• 6-daagse retraite in Frankrijk, mei 2019

Begeleiding: Robert Hartzema, Marjan Möller en Astrid van Wakeren
m.m.v. Rolf Verhoeven

   

Het boeddhisme kent vele vormen van psychologisch inzicht die zich in de afgelopen 2.500 jaar hebben ontwikkeld tot een onvoorstelbare gelaagdheid van kennis over het bewustzijn van de mens. Vanuit de simpele vraag van de Boeddha waarom de mens lijdt en hoe hij zich van elke vorm van lijden zou kunnen bevrijden, heeft de Boeddha verschillende wegen naar bevrijding aangegeven. Duizenden leraren en yogi´s hebben deze inzichten verfijnd en praktische oefeningen ontwikkeld om dit proces van bewustwording te ondersteunen. Zo is een enorme diversiteit van inzichten en wegen naar Vrijheid ontstaan, die echter uitsluitend in het Tibetaans boeddhisme compleet bewaard zijn gebleven.

Het bijzondere van het boeddhisme is dat de inzichten en oefeningen niet intellectueel of filosofisch blijven, maar altijd gericht zijn op het direct ervaren van het leven zelf. Daarom wordt bij het onderzoeken van de psyche altijd gewerkt aan de bewustwording van je geest (gedachten), je emoties (adem) en je lichaam (energie). Intellectueel en intuïtief inzicht worden daarom verbonden met meditatie, yoga en ademoefeningen.

Boeddhistische psychologie houdt zich niet bezig met het oplossen van trauma´s en angsten uit het verleden. Dat is het gebied van de westerse psychotherapie en het is goed om die twee gescheiden te houden. Alleen wanneer je denken, emoties en energie niet voortdurend in beslag genomen worden door traumatische gebeurtenissen uit het verleden, is je geest voldoende kalm om zich te ontvouwen naar de volmaakte Bevrijding.

Lees voordat je je opgeeft eerst de volgende twee boeken van Robert Hartzema door:
De psychologie van Vrijheid, over de westerse psychotherapeutische benadering van de belemmerende patronen en hoe die in je jeugd zijn ontstaan, en Boeddhistische Psychologie, het boek waar deze training op gebaseerd is. Dan heb je een duidelijk beeld van waar je aan begint.

1-jarige training & studie Boeddhistische Psychologie
De hele studie duurt tien maanden en bestaat uit dertien zaterdagen en/of zondagen van 10.00 – 17.00/16.00 uur in de periode van september tot mei, (waarvan een oefendag die door gevorderde studenten gegeven wordt) en een retraite van zes dagen in mei/juni, in Midden Frankrijk (Bourgogne).
Als training omvat het yoga en meditatieoefeningen voor het ontwikkelen van openheid, alertheid en een scherp inzicht in je eigen patronen. Als studie is het gericht op een vergaand psychologisch inzicht in jezelf.1e SEMESTER (6 dagen)
De psychologie van het boeddhisme
De eerste zes dagen wordt gewerkt met de belangrijkste psychologische inzichten en oefeningen uit het eerste onderricht van de Boeddha. Deze benadering is gericht op de praktijk van het dagelijks leven en het onderzoeken hoe je jezelf klemzet, je eigen frustraties en lijden creëert en blijft continueren. Dit gaat terug op de vier basale vragen van de Boeddha.
Wat is lijden? Wat is de oorsprong? Wat is Bevrijding? Wat is de weg naar Bevrijding?

We werken met praktische psychologische inzichten (over de verwarringen uit het verleden, emoties, angsten, identificatie, het ego, karma), en meditatie- en yogaoefeningen die gericht zijn op bewustwording van alles wat zich in jezelf afspeelt, en op ontspanning en kalmte.

2e SEMESTER (7 dagen)
Wegen naar Vrijheid
Het boeddhisme ontwikkelde verschillende wegen naar Vrijheid, die altijd naast elkaar hebben bestaan.

De eerste weg naar Bevrijding is het Achtvoudige Pad (hinayana), gericht op het leggen van een gezonde basis. Hoe zorg je ervoor dat je de verwarringen en frustraties niet groter maakt. Hoe leer je bewust te blijven van wat je voelt, doet en denkt? Hoe word je meer vrij? Daartoe ontwikkelde het boeddhisme glasheldere praktische inzichten en oefeningen die gericht zijn op het alert gewaarzijn en het transformeren van belemmerende emoties en handelingen.
Een bredere weg is het Pad van Mededogen (mahayana). Deze benadering houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tot anderen. Het kernbegrip is mededogen. Wanneer je door oefeningen meer mededogen, liefde, gelijkmoedigheid en vreugde ontwikkelt, worden je eigen egocentrische problemen vanzelf meer transparant. Dan ontstaat er meer ruimte om het ego zelf te onderzoeken. Dit gaat ook dieper in op de relaties met anderen.

6-DAAGSE MANDALA RETRAITE
Inzicht, meditatie en Tibetaanse yoga in Frankrijk
De derde weg naar vrijheid is het Diamanten Pad (vajrayana). Deze meest vergaande benadering onderzoekt vlijmscherp wat er in jezelf gebeurt. Het snijdt dwars door alle belemmeringen naar Bevrijding heen. Het werkt met de krachtige energie van onze emoties, frustraties, blokkades en gedachten zelf, zonder iets te willen veranderen. Het laat je ervaren hoe je bewustzijn van nature helder is en blijft, wat er ook gebeurt. Dat is de ultieme Bevrijding.
In de retraite werken we vanuit de vajrayana met de energie van de vijf basisemoties woede, begeerte, arrogantie, jaloersheid en verwarring/angst en met specifieke Tibetaanse yoga en ademoefeningen om de energiecentra en energiestromen door je lichaam te ervaren en te versterken.VORM EN OPZET
De zater(zon)dagen bestaan uit onderricht en uitleg aan de hand van vragen. Daarnaast doen we veel meditatieve oefeningen, Tibetaanse yoga, ademoefeningen en mantra's. Bovendien worden ervaringen uitgewisseld over het doen van de oefeningen zowel als meditatie, als in de praktijk van het dagelijks leven.
Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een huiswerkvel uitgedeeld met literatuuropgaven plus twee of meer oefeningen om in de tussenliggende periode mee te werken: een yogaoefening, korte meditatie oefening en een experimentele oefening die je in de praktijk van het dagelijks leven kunt toepassen.
Tijdens de retraite is er meer tijd voor Tibetaanse yoga, meditatieve oefeningen en mantra's. Ook wordt er meer tijd besteed aan de persoonlijke ervaringen, en de problemen of blokkades waar ieder in zijn dagelijks leven tegenaan loopt en hoe je daar vanuit de boeddhistische psychologie mee omgaat.
Schaf een dagboek aan om je ervaringen en inzichten, en het werken met de oefeningen te noteren.
Het lezen van opgegeven literatuur (ca. 8 boeken). Deze boeken dien je zelf aan te schaffen. Aan het begin van het jaar krijg je een syllabus. De kosten van de syllabus zijn in de prijs van de cursus inbegrepen. Zie Boekenlijst

DATA EN KOSTEN
Wijzigingen voorbehouden:

13 zaterdagen/zondagen:
zaterdag 10.00 17.00 uur, zondag 10.00 – 16.00 uur
Plaats: Vrije School Amersfoort, Roméostraat 74, 3816 SE Amersfoort.
Koffie, thee en lunch zelf meenemen.

Data trainingsdagen 2018:
• Zaterdag 8 en zondag 9 september
• Zondag 14 oktober
• Zaterdag 24 en zondag 25 november
• Zondag 16 december

Data trainingsdagen 2019:

• Zaterdag 26 en zondag 27 januari
• Zaterdag 23 en zondag 24 februari
• Zondag 31 maart
• Zaterdag 13 en zondag 14 april

Data 6-daagse retraite 2019:
18 mei tot en met 25 mei

De retraite vindt plaats in: Maison du Beuvray, St. Leger-sous-Beuvray. Schitterend gelegen op een heuvel vlakbij Bibracte, de oude stad van de Galliërs, en het Romeins middeleeuwse Autun,
in het natuurgebied van de Morvan in midden Frankrijk. (zie www.maisondubeuvray.com)
Tijden: Elke dag van 9.30 – 13.30 en van 15.30 – 19.00, inclusief koffie/theepauzes.
Op dinsdagmiddag is er geen programma.

De kosten van het verblijf tijdens de retraite bedragen:
€ 410,- (kamer, 2 of 3 personen),
€ 510,- (1-persoonskamer), of
€ 340,- (eigen tent op de nabijgelegen camping),
inclusief ontbijt en twee driegangen maaltijden per dag.

Bij annulering van deelname door de cursist binnen een periode van 2 weken voor aanvang van de retraite worden de verblijfkosten niet teruggestort. Bij annulering van de retraite door Karnak worden de eventuele reeds betaalde verblijfkosten geretourneerd.

Taxi van TGV station Creusot-Montchanin naar Maison du Beuvray (ca. 65 km): ca. € 40,- p.p. heen en terug.

Het niet deelnemen aan de retraite – om welke reden dan ook – geeft geen korting op de cursuskosten van de studie.

De cursuskosten bedragen voor de 13 zater(zon)dagen en de retraite,
naar netto maandinkomen:
Minder dan € 1000 : € 1175 (geen factuur)
Tussen € 1000 en € 2000 : €  1525
Tussen € 2000 en € 3000 : € 1775
Tussen € 3000 en € 4000: € 2025
Boven € 4000: € 2400

LET OP!
Wanneer je een factuur wilt hebben om de studie als aftrekpost bij de belastingdienst in te dienen, geef dan één inkomenscategorie hoger op! Op die manier betaal je relatief evenveel als iemand die het niet van de belasting kan aftrekken.
Wanneer het bedrag door de werkgever of een andere instantie wordt vergoed, ben je verplicht het hoogste bedrag te betalen.
Als iedereen zich hieraan houdt, kan deze studie ook betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen.

Opgave uitsluitend bij Karnak/cursussen, secretariaat@karnak.nl
Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

Aanmelden: Je kunt je inschrijven met het inschrijvingsformulier

Betalen voorschot: Het voorschot van € 350 bij inschrijving overmaken op bankrekening NL77 ABNA 0449 7496 65 t.n.v. uitgeverij Karnak, Drempt, onder vermelding van BP18/19 en de naam voor wie betaald wordt. Het restant van het cursusgeld moet vóór 27 augustus 2018 worden betaald.
Alleen betaling van het voorschot geldt als definitieve aanmelding.
De volgorde van betalen bepaalt de volgorde van deelname. Het voorschot wordt onder geen enkele omstandigheid teruggestort.

Betaling cursusgeld: op bankrekening IBAN: NL77 ABNA 0449 7496 65, BIC: ABNANL2A t.n.v. Karnak Drempt, onder vermelding van BP 18/19 en je naam. Het gehele bedrag moet vóór 27 augustus 2018 zijn overgemaakt. Als je je na 27 augustus 2018 terugtrekt, blijf je het hele cursusbedrag verschuldigd. Alleen betaling maakt je inschrijving definitief!

De groepen worden gegeven door Robert Hartzema, zijn vrouw Marjan Möller en Astrid van Wakeren, eventueel geassisteerd door een of meer gevorderde studenten die zelf lesgeven en de twee oefendagen begeleiden. Afwezigheid of ziekte van één van beiden is geen reden voor restitutie van het cursusgeld. Als de groep vol zit of onverhoopt niet doorgaat wordt uiteraard alles teruggestort.

Betaling verblijf retraite: IBAN: FR76 1027 8025 0200 0743 3854 549, BIC: CMCIFR2A, La Maison du Beuvray, 71990 St. Leger s/Beuvray, Frankrijk. Betalen vóór 15 april 2019, onder vermelding van BP18/19.

Je kunt hieronder doorklikken voor:
- Boekenlijst
- Inschrijvingsformulier

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde enkele boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van vijftien boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald. In 2005 startten zij de jaartraining Boeddhistische Psychologie en een jaar later de voortgezette groep Ultieme Vrijheid waarin voornamelijk gewerkt wordt vanuit de dzokchen traditie.

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. De afgelopen twintig jaar heeft zij zich intensief verdiept in zen, advaita vedanta en het Tibetaans boeddhisme. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 groepen en retraites, zoals de 2-jarige intensieve training Tibetaanse Yoga & Meditatie, de één jarige studie boeddhistische psychologie en vanuit de dzokchen traditie de groep ultieme vrijheid. Daarnaast geeft ze een dzokchen groep voor vrouwen. (vajrayogini groep).

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep op donderdagavond.

Voor wie is de training bedoeld?
De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding, Er zal regelmatig gewerkt worden aan het toepassen van de inzichten in je eigen werk- en levenssituatie.

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.
e-mail: secretariaat@karnak.nl