boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme   psychologie   yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier   •   Meldt u hier aan voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Boeddhistische Psychologie 2019 - 2020

 

  • 1-jarige training & studie
  • 13 zaterdagen en/of zondagen van september 2019 t/m april 2020
  • 6-daagse retraite in Frankrijk, mei 2020

 

Begeleiding: Robert Hartzema, Marjan Möller, Astrid van Wakeren, Rolf Verhoeven en Melanie Kandelaars

 

Korte beschrijving

De Boeddha onderwees tijdens zijn leven een enorme verscheidenheid aan inzichten en meditaties. Behalve de praktische aanwijzingen om verantwoord te leven, is zijn onderricht gericht op een psychologisch inzicht in jezelf. Je ontdekt de patronen waarmee je jezelf belemmert om volledig vrij en gelukkig te zijn en alle sluimerende kwaliteiten en vermogens ten volle naar buiten te brengen. De jaartraining Boeddhistische Psychologie focust op:

 

Een steeds subtieler inzicht in de manieren waarop je je volledige potentieel blokkeert – lichamelijk, emotioneel, energetisch en mentaal, specifieke meditaties om die patronen in jezelf te herkennen zodat de belemmeringen steeds transparanter worden, waardoor je allerlei ongekende kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt, in jezelf en in relatie met anderen, wat versterkt wordt door Tibetaanse yoga- en ademoefeningen die dat lijfelijk en emotioneel voelbaar maken, zodat je deze inzichten direct in het dagelijks leven kunt toepassen en je meer ontspanning, vreugde, helderheid en onbezorgdheid ervaart.

 

Uitgebreide beschrijving van de training plus alle praktische informatie

Het boeddhisme kent vele vormen van inzicht die zich in de afgelopen 2.500 jaar hebben ontwikkeld tot een onvoorstelbare gelaagdheid van kennis over het bewustzijn van de mens. Vanuit de simpele vraag waarom de mens lijdt en hoe hij zich van elke vorm van lijden zou kunnen bevrijden, heeft de Boeddha verschillende wegen naar bevrijding aangegeven. Duizenden leraren en yogi´s hebben deze inzichten verfijnd en praktische oefeningen ontwikkeld om dit proces van bewustwording te ondersteunen. Zo is een enorme diversiteit van inzichten en wegen naar Vrijheid ontstaan, die uitsluitend in Tibet compleet bewaard zijn gebleven.

 

Het bijzondere van het boeddhisme is dat de inzichten niet intellectueel of filosofisch blijven, maar gericht zijn op het direct ervaren. Daarom wordt bij het onderzoeken van de psyche altijd gewerkt aan de bewustwording van je geest (gedachten), emoties (adem) en lichaam (energie). Intellectueel inzicht wordt verbonden met meditatie, yoga en ademoefeningen.

 

Boeddhistische psychologie houdt zich niet bezig met het oplossen van trauma´s en angsten uit het verleden. Dat is het gebied van de westerse psychotherapie. Alleen wanneer je denken, emoties en energie niet voortdurend in beslag genomen worden door traumatische gebeurtenissen, is je geest voldoende kalm om zich te ontvouwen naar volmaakte Bevrijding.

 

Lees voordat je je opgeeft eerst de volgende twee boeken van Robert Hartzema:

De psychologie van Vrijheid, over de westerse psychotherapeutische benadering van de belemmerende patronen en hoe die in je jeugd zijn ontstaan, en Boeddhistische Psychologie, het boek waar deze training op gebaseerd is. Dan heb je een duidelijk beeld van waar je aan begint.

 

1-jarige training & studie Boeddhistische Psychologie

De studie duurt negen maanden en bestaat uit dertien zaterdagen en/of zondagen van 10.00 – 17.00/16.00 uur in de periode van september tot mei, en een retraite van zes dagen in mei/juni, in Midden Frankrijk (Bourgogne).

Als training omvat het yoga en meditatieoefeningen voor het ontwikkelen van openheid, alertheid en een scherp inzicht in je eigen patronen. Als studie is het gericht op een vergaand psychologisch inzicht in jezelf.

 

 

1e SEMESTER (6 dagen) - de psychologie van het boeddhisme

De eerste zes dagen wordt gewerkt met de belangrijkste inzichten uit het eerste onderricht van de Boeddha. Deze benadering is gericht op de praktijk van het dagelijks leven. We onderzoeken hoe je jezelf klemzet, je eigen frustraties en lijden creëert en continueert. Dit gaat terug op de vier basale vragen van de Boeddha: Wat is lijden? Wat is de oorsprong? Wat is Bevrijding? Wat is de weg naar Bevrijding? We werken met praktische psychologische inzichten (mentale verwarringen, emotionele patronen, identificatie, ego, karma), en meditatie- en yogaoefeningen die gericht zijn op bewustwording van wat zich in jezelf afspeelt, en op het ontwikkelen van ontspanning en kalmte.

 

2e SEMESTER (7 dagen) - wegen naar Vrijheid

De eerste weg naar Bevrijding is het Achtvoudige Pad (hinayana), gericht op het leggen van een gezonde basis. Hoe zorg je ervoor dat je de verwarringen en frustraties niet groter maakt. Hoe leer je bewust te blijven van wat je voelt, doet en denkt? Hoe word je meer vrij? Daartoe ontwikkelde het boeddhisme praktische inzichten en oefeningen die gericht zijn op het alert gewaarzijn en het transformeren van belemmerende emoties en handelingen. Een bredere weg is het Pad van Mededogen (mahayana). Deze benadering houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tot anderen. Het kernbegrip is mededogen. Wanneer je meer mededogen, liefde, gelijkmoedigheid en vreugde ontwikkelt, worden je eigen egocentrische problemen vanzelf meer transparant, en ontstaat meer ruimte om het ego te onderzoeken.

 

6-DAAGSE MANDALA RETRAITE - inzicht, meditatie en Tibetaane yoga in Frankrijk

De derde weg naar vrijheid is het Diamanten Pad (vajrayana). Deze meest vergaande benadering onderzoekt vlijmscherp wat er in jezelf gebeurt, en snijdt dwars door alle belemmeringen naar Bevrijding heen. Het werkt met de krachtige energie van emoties, frustraties, blokkades en gedachten zelf, zonder iets te willen veranderen. Het laat je ervaren hoe het bewustzijn van nature helder is en blijft, wat er ook gebeurt. Dat is de ultieme Bevrijding. In de retraite werken we vanuit de vajrayana met de energie van de vijf basisemoties – woede, begeerte, arrogantie, jaloersheid en verwarring/angst – en met specifieke Tibetaanse yoga en ademoefeningen om de energiecentra en energiestromen door je lichaam te versterken.

 

 

VORM EN OPZET

De zater(zon)dagen bestaan uit onderricht en uitleg aan de hand van vragen. Daarnaast doen we meditatieve oefeningen, Tibetaanse yoga, ademoefeningen en mantra's. Bovendien worden ervaringen uitgewisseld over het doen van de oefeningen en over de praktijk van het dagelijks leven.

Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een huiswerkvel uitgedeeld met literatuuropgaven plus twee of meer oefeningen om in de tussenliggende periode mee te werken: een yogaoefening, korte meditatie en een experimentele oefening die je in het dagelijks leven kunt toepassen.

Tijdens de retraite is er meer tijd voor Tibetaanse yoga, meditatieve oefeningen en mantra's. Ook wordt er meer tijd besteed aan persoonlijke ervaringen, en de problemen of blokkades waar ieder in zijn dagelijks leven tegenaan loopt en hoe je daar vanuit de boeddhistische psychologie mee omgaat.

Schaf een dagboek aan om je ervaringen en inzichten, en het werken met de oefeningen te noteren.

De literatuur bestaat uit 8 boeken [zie Boekenlijst] die je zelf aanschaft. Aan het begin van het studiejaar hebben we de boeken bij ons en krijg je een syllabus [in de cursusprijs inbegrepen].

 

DATA EN KOSTEN

Wijzigingen voorbehouden:

 

13 zaterdagen/zondagen: zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Vrije School Amersfoort, Roméostraat 74, 3816 SE Amersfoort.

Koffie, thee en lunch zelf meenemen. Er is een keuken.

 

Data trainingsdagen 2019:

• Zaterdag 14 en zondag 15 september

• Zondag 13 oktober

• Zaterdag 23 en zondag 24 november

• Zondag 15 december

 

Data trainingsdagen 2020:

• Zaterdag 25 en zondag 26 januari

• Zaterdag 15 en zondag 16 februari

• Zondag 29 maart

• Zaterdag 18 en zondag 19 april

 

Data 6-daagse retraite 2020: zaterdag 9 mei, welkom vanaf 18.00 uur t/m zaterdag 16 mei

 

De retraite vindt plaats in: St. Leger-sous-Beuvray. Schitterend gelegen op een heuvel vlakbij Bibracte, de oude stad van de Galliërs, en het Romeins middeleeuwse Autun,

in het natuurgebied van de Morvan in midden Frankrijk. (zie www.maisondubeuvray.com)

Tijden: Elke dag van 9.30 – 13.30 en van 15.30 – 19.00, inclusief koffie/theepauzes.

Dinsdagmiddag is vrij.

 

De kosten van het verblijf tijdens de retraite bedragen:

€ 410,- (kamer, 2 of 3 personen),

€ 510,- (1-persoonskamer), of

€ 340,- (eigen tent op de nabijgelegen camping),

inclusief ontbijt en twee driegangen maaltijden per dag.

 

Betaling verblijf retraite: IBAN: FR76 1027 8025 0200 0743 3854 549, BIC: CMCIFR2A, La Maison du Beuvray, 71990 St. Leger s/Beuvray, Frankrijk. Betalen vóór 15 april 2020, onder vermelding van BP19/20.

 

Bij annulering van deelname door de cursist binnen een periode van 2 weken voor aanvang van de retraite worden de verblijfkosten niet teruggestort. Bij annulering van de retraite door Karnak worden de eventuele reeds betaalde verblijfkosten geretourneerd.

 

Taxi van TGV station Creusot-Montchanin naar Maison du Beuvray (ca. 65 km): ca. € 40,- p.p. heen en terug. Dit wordt door ons geregeld.

 

Het niet deelnemen aan de retraite – om welke reden dan ook – geeft geen korting op de cursuskosten.

 

Cursuskosten 13 zater(zon)dagen en de retraite,

naar netto maandinkomen:

Minder dan € 1000: € 1225 ((geen factuur voor belastingaftrek)

Tussen € 1000 en € 2000: € 1605

Tussen € 2000 en € 3000: € 1860

Tussen € 3000 en € 4000: € 2125

Boven € 4000: € 2520

 

LET OP!

Wanneer je een factuur wilt hebben om de studie als aftrekpost bij de belastingdienst in te dienen, geef dan één inkomenscategorie hoger op! Op die manier betaal je relatief evenveel als iemand die het niet van de belasting kan aftrekken. Wanneer het bedrag door de werkgever of een andere instantie wordt vergoed, verzoeken wij je het hoogste bedrag te betalen. Als iedereen zich hieraan houdt, kan deze studie ook betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen.

 

Opgave uitsluitend bij Karnak/cursussen, secretariaat@karnak.nl

Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

 

Aanmelden: Je kunt je inschrijven met het inschrijvingsformulier

 

Betalen voorschot: Het voorschot van € 350 bij inschrijving overmaken op bankrekening NL77 ABNA 0449 7496 65 t.n.v. uitgeverij Karnak, Drempt, onder vermelding van BP19/20 en de naam voor wie betaald wordt. Het restant van het cursusgeld moet vóór 27 augustus 2019 worden betaald.

Alleen betaling van het voorschot geldt als definitieve aanmelding. De volgorde van betalen bepaalt de volgorde van deelname. Het voorschot wordt onder geen enkele omstandigheid teruggestort. Als je je na 27 augustus 2019 terugtrekt, blijf je het hele cursusbedrag verschuldigd.

 

De groepen worden gegeven door Robert Hartzema, zijn vrouw Marjan Möller en Astrid van Wakeren, eventueel geassisteerd door Rolf Verhoeven en Melanie Kandelaars. Afwezigheid of ziekte van één van hen is geen reden voor restitutie van het cursusgeld. Als de groep vol zit of onverhoopt niet doorgaat wordt uiteraard alles teruggestort.

 

Je kunt hieronder doorklikken voor:

- Boekenlijst

- Inschrijvingsformulier

- Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

- Reacties van deelnemers

- Film: BP1. Op zoek naar jezelf [6:19]

Bij verschillende beroepsverenigingen is deze

jaartraining geaccrediteerd als bijscholing.

 

Kijk hier voor specifieke informatie:

1. www.nap-psychotherapie.nl [10 EC's]

2. www.fagt.org/onderwijs [105 bijscholingspunten]

3. www.nvpa.org

 

Bij verschillende beroepsverenigingen is deze

jaartraining geaccrediteerd als bijscholing.

 

Kijk hier voor specifieke informatie:

1. www.nap-psychotherapie.nl [10 EC's]

2. www.fagt.org/onderwijs [105 bijscholingspunten]

3. www.nvpa.org

 

Bij verschillende beroepsverenigingen is deze

jaartraining geaccrediteerd als bijscholing.

 

Kijk hier voor specifieke informatie:

1. www.nap-psychotherapie.nl [10 EC's]

2. www.fagt.org/onderwijs [105 bijscholingspunten]

3. www.nvpa.org

 

>>

>>

>>

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van twintig boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

 

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. Zij heeft zich lange tijd intensief verdiept in zen en advaita Vedanta. De laatste twintig jaar beoefent zij het Tibetaans boeddhisme en gaf verschillende groepen Tibetaanse yoga en meditatie. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 cursussen en retraites, is medeauteur van een aantal boeken en heeft een praktijk voor lichaamsgerichte therapie.

 

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding. Er wordt regelmatig gewerkt met het toepassen van de inzichten in je werk- en levenssituatie.

 

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

 

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

e-mail: secretariaat@karnak.nl

 

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van twintig boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

 

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. Zij heeft zich lange tijd intensief verdiept in zen en advaita Vedanta. De laatste twintig jaar beoefent zij het Tibetaans boeddhisme en gaf verschillende groepen Tibetaanse yoga en meditatie. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 cursussen en retraites, is medeauteur van een aantal boeken en heeft een praktijk voor lichaamsgerichte therapie.

 

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding. Er wordt regelmatig gewerkt met het toepassen van de inzichten in je werk- en levenssituatie.

 

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

 

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

e-mail: secretariaat@karnak.nl

 

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van twintig boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

 

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. Zij heeft zich lange tijd intensief verdiept in zen en advaita Vedanta. De laatste twintig jaar beoefent zij het Tibetaans boeddhisme en gaf verschillende groepen Tibetaanse yoga en meditatie. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 cursussen en retraites, is medeauteur van een aantal boeken en heeft een praktijk voor lichaamsgerichte therapie.

 

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding. Er wordt regelmatig gewerkt met het toepassen van de inzichten in je werk- en levenssituatie.

 

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

 

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

e-mail: secretariaat@karnak.nl

 

boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme  psychologie  yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier

Meldt u hier aan voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Boeddhistische Psychologie 2019 - 2020

 

• 1-jarige training & studie

• 13 zaterdagen en/of zondagen van september 2019 t/m april 2020

• 6-daagse retraite in Frankrijk, mei 2020

 

Begeleiding: Robert Hartzema, Marjan Möller, Astrid van Wakeren, Rolf Verhoeven en Melanie Kandelaars

 

Korte beschrijving

De Boeddha onderwees tijdens zijn leven een enorme verscheidenheid aan inzichten en meditaties. Behalve de praktische aanwijzingen om verantwoord te leven, is zijn onderricht gericht op een psychologisch inzicht in jezelf. Je ontdekt de patronen waarmee je jezelf belemmert om volledig vrij en gelukkig te zijn en alle sluimerende kwaliteiten en vermogens ten volle naar buiten te brengen. De jaartraining Boeddhistische Psychologie focust op:

 

Een steeds subtieler inzicht in de manieren waarop je je volledige potentieel blokkeert – lichamelijk, emotioneel, energetisch en mentaal, specifieke meditaties om die patronen in jezelf te herkennen zodat de belemmeringen steeds transparanter worden, waardoor je allerlei ongekende kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt, in jezelf en in relatie met anderen, wat versterkt wordt door Tibetaanse yoga- en ademoefeningen die dat lijfelijk en emotioneel voelbaar maken, zodat je deze inzichten direct in het dagelijks leven kunt toepassen en je meer ontspanning, vreugde, helderheid en onbezorgdheid ervaart.

 

Uitgebreide beschrijving van de training plus alle praktische informatie

Het boeddhisme kent vele vormen van inzicht die zich in de afgelopen 2.500 jaar hebben ontwikkeld tot een onvoorstelbare gelaagdheid van kennis over het bewustzijn van de mens. Vanuit de simpele vraag waarom de mens lijdt en hoe hij zich van elke vorm van lijden zou kunnen bevrijden, heeft de Boeddha verschillende wegen naar bevrijding aangegeven. Duizenden leraren en yogi´s hebben deze inzichten verfijnd en praktische oefeningen ontwikkeld om dit proces van bewustwording te ondersteunen. Zo is een enorme diversiteit van inzichten en wegen naar Vrijheid ontstaan, die uitsluitend in Tibet compleet bewaard zijn gebleven.

 

Het bijzondere van het boeddhisme is dat de inzichten niet intellectueel of filosofisch blijven, maar gericht zijn op het direct ervaren. Daarom wordt bij het onderzoeken van de psyche altijd gewerkt aan de bewustwording van je geest (gedachten), emoties (adem) en lichaam (energie). Intellectueel inzicht wordt verbonden met meditatie, yoga en ademoefeningen.

 

Boeddhistische psychologie houdt zich niet bezig met het oplossen van trauma´s en angsten uit het verleden. Dat is het gebied van de westerse psychotherapie. Alleen wanneer je denken, emoties en energie niet voortdurend in beslag genomen worden door traumatische gebeurtenissen, is je geest voldoende kalm om zich te ontvouwen naar volmaakte Bevrijding.

 

Lees voordat je je opgeeft eerst de volgende twee boeken van Robert Hartzema:

De psychologie van Vrijheid, over de westerse psychotherapeutische benadering van de belemmerende patronen en hoe die in je jeugd zijn ontstaan, en Boeddhistische Psychologie, het boek waar deze training op gebaseerd is. Dan heb je een duidelijk beeld van waar je aan begint.

 

1-jarige training & studie Boeddhistische Psychologie

De studie duurt negen maanden en bestaat uit dertien zaterdagen en/of zondagen van 10.00 – 17.00/16.00 uur in de periode van september tot mei, en een retraite van zes dagen in mei/juni, in Midden Frankrijk (Bourgogne).

Als training omvat het yoga en meditatieoefeningen voor het ontwikkelen van openheid, alertheid en een scherp inzicht in je eigen patronen. Als studie is het gericht op een vergaand psychologisch inzicht in jezelf.

 

 

1e SEMESTER (6 dagen) - de psychologie van het boeddhisme

De eerste zes dagen wordt gewerkt met de belangrijkste inzichten uit het eerste onderricht van de Boeddha. Deze benadering is gericht op de praktijk van het dagelijks leven. We onderzoeken hoe je jezelf klemzet, je eigen frustraties en lijden creëert en continueert. Dit gaat terug op de vier basale vragen van de Boeddha: Wat is lijden? Wat is de oorsprong? Wat is Bevrijding? Wat is de weg naar Bevrijding? We werken met praktische psychologische inzichten (mentale verwarringen, emotionele patronen, identificatie, ego, karma), en meditatie- en yogaoefeningen die gericht zijn op bewustwording van wat zich in jezelf afspeelt, en op het ontwikkelen van ontspanning en kalmte.

 

2e SEMESTER (7 dagen) - wegen naar Vrijheid

De eerste weg naar Bevrijding is het Achtvoudige Pad (hinayana), gericht op het leggen van een gezonde basis. Hoe zorg je ervoor dat je de verwarringen en frustraties niet groter maakt. Hoe leer je bewust te blijven van wat je voelt, doet en denkt? Hoe word je meer vrij? Daartoe ontwikkelde het boeddhisme praktische inzichten en oefeningen die gericht zijn op het alert gewaarzijn en het transformeren van belemmerende emoties en handelingen. Een bredere weg is het Pad van Mededogen (mahayana). Deze benadering houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tot anderen. Het kernbegrip is mededogen. Wanneer je meer mededogen, liefde, gelijkmoedigheid en vreugde ontwikkelt, worden je eigen egocentrische problemen vanzelf meer transparant, en ontstaat meer ruimte om het ego te onderzoeken.

 

6-DAAGSE MANDALA RETRAITE - inzicht, meditatie en Tibetaane yoga in Frankrijk

De derde weg naar vrijheid is het Diamanten Pad (vajrayana). Deze meest vergaande benadering onderzoekt vlijmscherp wat er in jezelf gebeurt, en snijdt dwars door alle belemmeringen naar Bevrijding heen. Het werkt met de krachtige energie van emoties, frustraties, blokkades en gedachten zelf, zonder iets te willen veranderen. Het laat je ervaren hoe het bewustzijn van nature helder is en blijft, wat er ook gebeurt. Dat is de ultieme Bevrijding. In de retraite werken we vanuit de vajrayana met de energie van de vijf basisemoties – woede, begeerte, arrogantie, jaloersheid en verwarring/angst – en met specifieke Tibetaanse yoga en ademoefeningen om de energiecentra en energiestromen door je lichaam te versterken.

 

 

VORM EN OPZET

De zater(zon)dagen bestaan uit onderricht en uitleg aan de hand van vragen. Daarnaast doen we meditatieve oefeningen, Tibetaanse yoga, ademoefeningen en mantra's. Bovendien worden ervaringen uitgewisseld over het doen van de oefeningen en over de praktijk van het dagelijks leven.

Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een huiswerkvel uitgedeeld met literatuuropgaven plus twee of meer oefeningen om in de tussenliggende periode mee te werken: een yogaoefening, korte meditatie en een experimentele oefening die je in het dagelijks leven kunt toepassen.

Tijdens de retraite is er meer tijd voor Tibetaanse yoga, meditatieve oefeningen en mantra's. Ook wordt er meer tijd besteed aan persoonlijke ervaringen, en de problemen of blokkades waar ieder in zijn dagelijks leven tegenaan loopt en hoe je daar vanuit de boeddhistische psychologie mee omgaat.

Schaf een dagboek aan om je ervaringen en inzichten, en het werken met de oefeningen te noteren.

De literatuur bestaat uit 8 boeken [zie Boekenlijst] die je zelf aanschaft. Aan het begin van het studiejaar hebben we de boeken bij ons en krijg je een syllabus [in de cursusprijs inbegrepen].

 

DATA EN KOSTEN

Wijzigingen voorbehouden:

 

13 zaterdagen/zondagen: zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Vrije School Amersfoort, Roméostraat 74, 3816 SE Amersfoort.

Koffie, thee en lunch zelf meenemen. Er is een keuken.

 

Data trainingsdagen 2019:

• Zaterdag 14 en zondag 15 september

• Zondag 13 oktober

• Zaterdag 23 en zondag 24 november

• Zondag 15 december

 

Data trainingsdagen 2020:

• Zaterdag 25 en zondag 26 januari

• Zaterdag 15 en zondag 16 februari

• Zondag 29 maart

• Zaterdag 18 en zondag 19 april

 

Data 6-daagse retraite 2020: zaterdag 9 mei, welkom vanaf 18.00 uur t/m zaterdag 16 mei

 

De retraite vindt plaats in: St. Leger-sous-Beuvray. Schitterend gelegen op een heuvel vlakbij Bibracte, de oude stad van de Galliërs, en het Romeins middeleeuwse Autun,

in het natuurgebied van de Morvan in midden Frankrijk. (zie www.maisondubeuvray.com)

Tijden: Elke dag van 9.30 – 13.30 en van 15.30 – 19.00, inclusief koffie/theepauzes.

Dinsdagmiddag is vrij.

 

De kosten van het verblijf tijdens de retraite bedragen:

€ 410,- (kamer, 2 of 3 personen),

€ 510,- (1-persoonskamer), of

€ 340,- (eigen tent op de nabijgelegen camping),

inclusief ontbijt en twee driegangen maaltijden per dag.

 

Betaling verblijf retraite: IBAN: FR76 1027 8025 0200 0743 3854 549, BIC: CMCIFR2A, La Maison du Beuvray, 71990 St. Leger s/Beuvray, Frankrijk. Betalen vóór 15 april 2020, onder vermelding van BP19/20.

 

Bij annulering van deelname door de cursist binnen een periode van 2 weken voor aanvang van de retraite worden de verblijfkosten niet teruggestort. Bij annulering van de retraite door Karnak worden de eventuele reeds betaalde verblijfkosten geretourneerd.

 

Taxi van TGV station Creusot-Montchanin naar Maison du Beuvray (ca. 65 km): ca. € 40,- p.p. heen en terug. Dit wordt door ons geregeld.

 

Het niet deelnemen aan de retraite – om welke reden dan ook – geeft geen korting op de cursuskosten.

 

Cursuskosten 13 zater(zon)dagen en de retraite,

naar netto maandinkomen:

Minder dan € 1000: € 1225 ((geen factuur voor belastingaftrek)

Tussen € 1000 en € 2000: € 1605

Tussen € 2000 en € 3000: € 1860

Tussen € 3000 en € 4000: € 2125

Boven € 4000: € 2520

 

LET OP!

Wanneer je een factuur wilt hebben om de studie als aftrekpost bij de belastingdienst in te dienen, geef dan één inkomenscategorie hoger op! Op die manier betaal je relatief evenveel als iemand die het niet van de belasting kan aftrekken. Wanneer het bedrag door de werkgever of een andere instantie wordt vergoed, verzoeken wij je het hoogste bedrag te betalen. Als iedereen zich hieraan houdt, kan deze studie ook betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen.

 

Opgave uitsluitend bij Karnak/cursussen, secretariaat@karnak.nl

Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

 

Aanmelden: Je kunt je inschrijven met het inschrijvingsformulier

 

Betalen voorschot: Het voorschot van € 350 bij inschrijving overmaken op bankrekening NL77 ABNA 0449 7496 65 t.n.v. uitgeverij Karnak, Drempt, onder vermelding van BP19/20 en de naam voor wie betaald wordt. Het restant van het cursusgeld moet vóór 27 augustus 2019 worden betaald.

Alleen betaling van het voorschot geldt als definitieve aanmelding. De volgorde van betalen bepaalt de volgorde van deelname. Het voorschot wordt onder geen enkele omstandigheid teruggestort. Als je je na 27 augustus 2019 terugtrekt, blijf je het hele cursusbedrag verschuldigd.

 

De groepen worden gegeven door Robert Hartzema, zijn vrouw Marjan Möller en Astrid van Wakeren, eventueel geassisteerd door Rolf Verhoeven en Melanie Kandelaars. Afwezigheid of ziekte van één van hen is geen reden voor restitutie van het cursusgeld. Als de groep vol zit of onverhoopt niet doorgaat wordt uiteraard alles teruggestort.

 

Je kunt hieronder doorklikken voor:

- Boekenlijst

- Inschrijvingsformulier

- Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

- Reacties van deelnemers

- Film: BP1. Op zoek naar jezelf [6:19]

Bij verschillende beroepsverenigingen is deze jaartraining geaccrediteerd als bijscholing.

 

Kijk hier voor specifieke informatie:

1. www.nap-psychotherapie.nl [10 EC's]

2. www.fagt.org/onderwijs [105 bijscholingspunten]

3. www.nvpa.org

 

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van twintig boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

 

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. Zij heeft zich lange tijd intensief verdiept in zen en advaita Vedanta. De laatste twintig jaar beoefent zij het Tibetaans boeddhisme en gaf verschillende groepen Tibetaanse yoga en meditatie. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 cursussen en retraites, is medeauteur van een aantal boeken en heeft een praktijk voor lichaamsgerichte therapie.

 

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding. Er wordt regelmatig gewerkt met het toepassen van de inzichten in je werk- en levenssituatie.

 

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

 

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

e-mail: secretariaat@karnak.nl

 

>>

boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme  psychologie  yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier

Aanmelden voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Boeddhistische Psychologie 2019 - 2020

 

  • 1-jarige training & studie
  • 13 zaterdagen en/of zondagen van september
    2019 t/m april 2020
  • 6-daagse retraite in Frankrijk, mei 2020

 

Begeleiding: Robert Hartzema, Marjan Möller, Astrid van Wakeren en Rolf Verhoeven

 

Bij verschillende beroepsverenigingen is deze

jaartraining geaccrediteerd als bijscholing.

 

Kijk hier voor specifieke informatie:

1. www.nap-psychotherapie.nl [10 EC's]

2. www.fagt.org/onderwijs [105 bijscholingspunten]

3. www.nvpa.org

 

Korte beschrijving

De Boeddha onderwees tijdens zijn leven een enorme verscheidenheid aan inzichten en meditaties. Behalve de praktische aanwijzingen om verantwoord te leven, is zijn onderricht gericht op een psychologisch inzicht in jezelf. Je ontdekt de patronen waarmee je jezelf belemmert om volledig vrij en gelukkig te zijn en alle sluimerende kwaliteiten en vermogens ten volle naar buiten te brengen. De jaartraining Boeddhistische Psychologie focust op:

 

Een steeds subtieler inzicht in de manieren waarop je je volledige potentieel blokkeert – lichamelijk, emotioneel, energetisch en mentaal, specifieke meditaties om die patronen in jezelf te herkennen zodat de belemmeringen steeds transparanter worden, waardoor je allerlei ongekende kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt, in jezelf en in relatie met anderen, wat versterkt wordt door Tibetaanse yoga- en ademoefeningen die dat lijfelijk en emotioneel voelbaar maken, zodat je deze inzichten direct in het dagelijks leven kunt toepassen en je meer ontspanning, vreugde, helderheid en onbezorgdheid ervaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreide beschrijving van de training plus alle praktische informatie:

Het boeddhisme kent vele vormen van inzicht die zich in de afgelopen 2.500 jaar hebben ontwikkeld tot een onvoorstelbare gelaagdheid van kennis over het bewustzijn van de mens. Vanuit de simpele vraag waarom de mens lijdt en hoe hij zich van elke vorm van lijden zou kunnen bevrijden, heeft de Boeddha verschillende wegen naar bevrijding aangegeven. Duizenden leraren en yogi´s hebben deze inzichten verfijnd en praktische oefeningen ontwikkeld om dit proces van bewustwording te ondersteunen. Zo is een enorme diversiteit van inzichten en wegen naar Vrijheid ontstaan, die uitsluitend in Tibet compleet bewaard zijn gebleven.

 

Het bijzondere van het boeddhisme is dat de inzichten niet intellectueel of filosofisch blijven, maar gericht zijn op het direct ervaren. Daarom wordt bij het onderzoeken van de psyche altijd gewerkt aan de bewustwording van je geest (gedachten), emoties (adem) en lichaam (energie). Intellectueel inzicht wordt verbonden met meditatie, yoga en ademoefeningen.

 

Boeddhistische psychologie houdt zich niet bezig met het oplossen van trauma´s en angsten uit het verleden. Dat is het gebied van de westerse psychotherapie. Alleen wanneer je denken, emoties en energie niet voortdurend in beslag genomen worden door traumatische gebeurtenissen, is je geest voldoende kalm om zich te ontvouwen naar volmaakte Bevrijding.

 

Lees voordat je je opgeeft eerst de volgende twee boeken van Robert Hartzema:

De psychologie van Vrijheid, over de westerse psychotherapeutische benadering van de belemmerende patronen en hoe die in je jeugd zijn ontstaan, en Boeddhistische Psychologie, het boek waar deze training op gebaseerd is. Dan heb je een duidelijk beeld van waar je aan begint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-jarige training & studie Boeddhistische Psychologie

De studie duurt negen maanden en bestaat uit dertien zaterdagen en/of zondagen van 10.00 – 17.00/16.00 uur in de periode van september tot mei, en een retraite van zes dagen in mei/juni, in Midden Frankrijk (Bourgogne).

Als training omvat het yoga en meditatieoefeningen voor het ontwikkelen van openheid, alertheid en een scherp inzicht in je eigen patronen. Als studie is het gericht op een vergaand psychologisch inzicht in jezelf.

 

 

1e SEMESTER (6 dagen) - de psychologie van het boeddhisme

De eerste zes dagen wordt gewerkt met de belangrijkste inzichten uit het eerste onderricht van de Boeddha. Deze benadering is gericht op de praktijk van het dagelijks leven. We onderzoeken hoe je jezelf klemzet, je eigen frustraties en lijden creëert en continueert. Dit gaat terug op de vier basale vragen van de Boeddha: Wat is lijden? Wat is de oorsprong? Wat is Bevrijding? Wat is de weg naar Bevrijding? We werken met praktische psychologische inzichten (mentale verwarringen, emotionele patronen, identificatie, ego, karma), en meditatie- en yogaoefeningen die gericht zijn op bewustwording van wat zich in jezelf afspeelt, en op het ontwikkelen van ontspanning en kalmte.

 

2e SEMESTER (7 dagen) - wegen naar Vrijheid

De eerste weg naar Bevrijding is het Achtvoudige Pad (hinayana), gericht op het leggen van een gezonde basis. Hoe zorg je ervoor dat je de verwarringen en frustraties niet groter maakt. Hoe leer je bewust te blijven van wat je voelt, doet en denkt? Hoe word je meer vrij? Daartoe ontwikkelde het boeddhisme praktische inzichten en oefeningen die gericht zijn op het alert gewaarzijn en het transformeren van belemmerende emoties en handelingen. Een bredere weg is het Pad van Mededogen (mahayana). Deze benadering houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tot anderen. Het kernbegrip is mededogen. Wanneer je meer mededogen, liefde, gelijkmoedigheid en vreugde ontwikkelt, worden je eigen egocentrische problemen vanzelf meer transparant, en ontstaat meer ruimte om het ego te onderzoeken.

 

6-DAAGSE MANDALA RETRAITE - inzicht, meditatie en Tibetaane yoga in Frankrijk

De derde weg naar vrijheid is het Diamanten Pad (vajrayana). Deze meest vergaande benadering onderzoekt vlijmscherp wat er in jezelf gebeurt, en snijdt dwars door alle belemmeringen naar Bevrijding heen. Het werkt met de krachtige energie van emoties, frustraties, blokkades en gedachten zelf, zonder iets te willen veranderen. Het laat je ervaren hoe het bewustzijn van nature helder is en blijft, wat er ook gebeurt. Dat is de ultieme Bevrijding. In de retraite werken we vanuit de vajrayana met de energie van de vijf basisemoties – woede, begeerte, arrogantie, jaloersheid en verwarring/angst – en met specifieke Tibetaanse yoga en ademoefeningen om de energiecentra en energiestromen door je lichaam te versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORM EN OPZET

De zater(zon)dagen bestaan uit onderricht en uitleg aan de hand van vragen. Daarnaast doen we meditatieve oefeningen, Tibetaanse yoga, ademoefeningen en mantra's. Bovendien worden ervaringen uitgewisseld over het doen van de oefeningen en over de praktijk van het dagelijks leven.

Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een huiswerkvel uitgedeeld met literatuuropgaven plus twee of meer oefeningen om in de tussenliggende periode mee te werken: een yogaoefening, korte meditatie en een experimentele oefening die je in het dagelijks leven kunt toepassen.

Tijdens de retraite is er meer tijd voor Tibetaanse yoga, meditatieve oefeningen en mantra's. Ook wordt er meer tijd besteed aan persoonlijke ervaringen, en de problemen of blokkades waar ieder in zijn dagelijks leven tegenaan loopt en hoe je daar vanuit de boeddhistische psychologie mee omgaat.

Schaf een dagboek aan om je ervaringen en inzichten, en het werken met de oefeningen te noteren.

De literatuur bestaat uit 8 boeken [zie Boekenlijst] die je zelf aanschaft. Aan het begin van het studiejaar hebben we de boeken bij ons en krijg je een syllabus [in de cursusprijs inbegrepen].

 

DATA EN KOSTEN

Wijzigingen voorbehouden:

 

13 zaterdagen/zondagen: zaterdag 10.00 – 17.00 uur, zondag 10.00 – 16.00 uur

Plaats: Vrije School Amersfoort, Roméostraat 74,

3816 SE Amersfoort.

Koffie, thee en lunch zelf meenemen. Er is een keuken.

 

Data trainingsdagen 2019:

• Zaterdag 14 en zondag 15 september

• Zondag 13 oktober

• Zaterdag 23 en zondag 24 november

• Zondag 15 december

 

Data trainingsdagen 2020:

• Zaterdag 25 en zondag 26 januari

• Zaterdag 15 en zondag 16 februari

• Zondag 29 maart

• Zaterdag 18 en zondag 19 april

 

 

Data 6-daagse retraite 2020: zaterdag 9 mei, welkom vanaf 18.00 uur t/m zaterdag 16 mei

 

De retraite vindt plaats in: St. Leger-sous-Beuvray. Schitterend gelegen op een heuvel vlakbij Bibracte, de oude stad van de Galliërs, en het Romeins middeleeuwse Autun, in het natuurgebied van de Morvan in midden Frankrijk. (zie www.maisondubeuvray.com)

Tijden: Elke dag van 9.30 – 13.30 en van 15.30 – 19.00, inclusief koffie/theepauzes. Dinsdagmiddag is vrij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten van het verblijf tijdens de retraite bedragen:

€ 410,- (kamer, 2 of 3 personen),

€ 510,- (1-persoonskamer), of

€ 340,- (eigen tent op de nabijgelegen camping),

inclusief ontbijt en twee driegangen maaltijden per dag.

 

Betaling verblijf retraite: IBAN: FR76 1027 8025 0200 0743 3854 549, BIC: CMCIFR2A, La Maison du Beuvray, 71990 St. Leger s/Beuvray, Frankrijk. Betalen vóór 15 april 2020, onder vermelding van BP19/20.

 

Bij annulering van deelname door de cursist binnen een periode van 2 weken voor aanvang van de retraite worden de verblijfkosten niet teruggestort. Bij annulering van de retraite door Karnak worden de eventuele reeds betaalde verblijfkosten geretourneerd.

 

Taxi van TGV station Creusot-Montchanin naar Maison du Beuvray (ca. 65 km): ca. € 40,- p.p. heen en terug. Dit wordt door ons geregeld.

 

Het niet deelnemen aan de retraite – om welke reden dan ook – geeft geen korting op de cursuskosten.

 

Cursuskosten 13 zater(zon)dagen en de retraite,

naar netto maandinkomen:

Minder dan € 1000: € 1225 ((geen factuur voor belastingaftrek)

Tussen € 1000 en € 2000: € 1605

Tussen € 2000 en € 3000: € 1860

Tussen € 3000 en € 4000: € 2125

Boven € 4000: € 2520

 

LET OP!

Wanneer je een factuur wilt hebben om de studie als aftrekpost bij de belastingdienst in te dienen, geef dan één inkomenscategorie hoger op! Op die manier betaal je relatief evenveel als iemand die het niet van de belasting kan aftrekken. Wanneer het bedrag door de werkgever of een andere instantie wordt vergoed, verzoeken wij je het hoogste bedrag te betalen. Als iedereen zich hieraan houdt, kan deze studie ook betaalbaar blijven voor mensen met een lager inkomen.

 

Opgave uitsluitend bij Karnak/cursussen, secretariaat@karnak.nl

Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

 

Aanmelden: Je kunt je inschrijven met het inschrijvingsformulier

 

Betalen voorschot: Het voorschot van € 350 bij inschrijving overmaken op bankrekening NL77 ABNA 0449 7496 65 t.n.v. uitgeverij Karnak, Drempt, onder vermelding van BP19/20 en de naam voor wie betaald wordt. Het restant van het cursusgeld moet vóór 27 augustus 2019 worden betaald.

Alleen betaling van het voorschot geldt als definitieve aanmelding. De volgorde van betalen bepaalt de volgorde van deelname. Het voorschot wordt onder geen enkele omstandigheid teruggestort. Als je je na 27 augustus 2019 terugtrekt, blijf je het hele cursusbedrag verschuldigd.

 

De groepen worden gegeven door Robert Hartzema, zijn vrouw Marjan Möller en Astrid van Wakeren, eventueel geassisteerd door Rolf Verhoeven en Melanie Kandelaars. Afwezigheid of ziekte van één van hen is geen reden voor restitutie van het cursusgeld. Als de groep vol zit of onverhoopt niet doorgaat wordt uiteraard alles teruggestort.

 

Je kunt hieronder doorklikken voor:

- Boekenlijst

- Inschrijvingsformulier

- Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

- Reacties van deelnemers

- Film: BP1. Op zoek naar jezelf [6:19]

Begeleiding

Robert Hartzema houdt zich sinds zijn jeugd intensief bezig met psychologie en spiritualiteit. Hij maakte tien jaar deel uit van het Gurdjieff werk en had vijftien jaar de leiding over een Tibetaans boeddhistisch centrum waarin hij dagelijks les gaf in meditatie en Tibetaanse yoga. Hij begeleidde retraites in Nederland, Duitsland en Engeland en vertaalde boeddhistische boeken in het Nederlands. Daarnaast werkte hij veertien jaar als docent, trainer en supervisor voor een psychosociale opleiding. Hij is de auteur van twintig boeken waarvan enkele in het Engels en Duits werden vertaald.

 

Marjan Möller volgde een 4-jarige HBO-opleiding coaching & counseling en verschillende trainingen en opleidingen voor lichaamsgerichte psychotherapie, shocktrauma werk en rouwverwerking. Zij werkte jarenlang als trainer en supervisor bij een psychosociale opleiding. Zij heeft zich lange tijd intensief verdiept in zen en advaita Vedanta. De laatste twintig jaar beoefent zij het Tibetaans boeddhisme en gaf verschillende groepen Tibetaanse yoga en meditatie. Samen met Robert geeft zij sinds 2002 cursussen en retraites, is medeauteur van een aantal boeken en heeft een praktijk voor lichaamsgerichte therapie.

 

Astrid van Wakeren is van oorsprong verpleegkundige en werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2008 heeft zij in Amersfoort haar praktijk voor haptotherapie. Vanaf 2004 volgt zij onderricht bij Robert en Marjan; Boeddhistische psychologie en de voortgezette dzokchen groep. In deze groepen begeleidt zij regelmatig de yoga-oefeningen, en geeft samen met Rolf Verhoeven les tijdens de oefendagen. Sinds 2012 geeft zij de voor- en najaarscursus Tibetaanse yoga & meditatie. Daarnaast geeft zij wekelijks yoga & meditatie aan een doorlopende groep.

 

Voor wie is de training bedoeld?

De studie is bedoeld voor iedereen die voldoende inzicht heeft in de westerse psychologie en/of psychotherapie, en geïnteresseerd is in het boeddhisme als persoonlijke en praktische weg naar Vrijheid. De training is geen opleiding tot psycholoog of boeddhist, maar uitsluitend gericht op je eigen bewustwording en bevrijding. Er wordt regelmatig gewerkt met het toepassen van de inzichten in je werk- en levenssituatie.

 

Bekijk hier veel gestelde vragen over BP

 

Opgave, informatie en organisatie:

KARNAK/cursussen  Torenakker 6, 6996 BD Drempt.

e-mail: secretariaat@karnak.nl

 

>>