boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme   psychologie   yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier   •   Meldt u hier aan voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Vrij & onbezorgd – wat er ook gebeurt [4:03 min]

CORONA als boeddhistisch

inzicht  [1:45 min]

Robert Hartzema,

Wat is dzogchen? [12:45]

Wanneer de wereld om ons heen chaotischer wordt en we de controle dreigen te verliezen, schieten we meestal in oude angsten en bezorgdheden. Maar het leven is altijd onvoorspelbaar en daardoor juist een creatieve uitdaging om - dwars door tegenslagen, ziekte en pijn heen - toch innerlijk vrij en ontspannen te blijven.

Vanuit het boeddhisme gezien is elke crisis is en een unieke kans om bewust te worden van je patronen, en je niet te laten meenemen door hoop en vrees.

Na 40 jaar lesgeven vertelt Robert Hartzema in simpele woorden over de dagelijkse praktijk van dzogchen, de meest radicale, creatieve en directe boeddhistische weg naar vrij-zijn.

Boeddhistische psychologie


Heldere uitleg van de vier basisinzichten die voor iedereen waar zijn:

  1. De onvermijdelijkheid van frustraties, pijn, ouderdom en sterven;
  2. Het lijden dat je daar zelf bovenop stapelt;
  3. De mogelijkheid je te bevrijden van belemmerende patronen;
  4. De verschillende wegen naar vrijheid en voldoening.

2. Psychologische inzichten

[6:19 min]

De zoektocht van Siddharta naar een manier om jezelf te bevrijden van waar je mee worstelt – frustraties, problemen, zorgen, angsten en blokkades –, en hoe je kunt omgaan met tegenslagen, ziekte, pijn en ouderdom.

Er is gebruik gemaakt van oude boeddhistische beelden om het verhaal vorm te geven. Elk van de vijf afleveringen zal een totaal eigen vormgeving krijgen.

Aan de hand van afbeeldingen van het Levenswiel wordt duidelijk hoe drie emotionele krachten je leven vaak beperken en onder druk zetten in plaats van ondersteunen en energie geven. Wanneer deze drie neigingen helderder worden, ga je er meer doorheen kijken en ontstaat voldoening, ontspanning en vrijheid, in alle aspecten van het dagelijks leven.

3. onderliggende patronen en emoties [8:58 min]

1. op zoek naar jezelf

[6:19 min]


In zijn laatste onderricht, de vajrayana of het diamanten pad, geeft de Boeddha de inzichten en meditaties om zelf, in dit leven, de bevrijding te verwezenlijken: het ontwikkelen van de innerlijke energie om elk moment totaal aanwezig te zijn, en de rijkdom van zintuigelijke en emotionele gewaarwordingen direct te ervaren – ongeacht de omstandigheden.

5. innerlijke vrijheid [vajrayana]

[10:21 min]

Hoe blijf je bij jezelf, terwijl er van alles op je afkomt? Hoe blijf je vrij van bezorgdheden, angsten en hoop? Hoe ga je om met ziekte en tegenspoed? Padmasambhava, die in de 8e eeuw het vajrayana boeddhisme en dzogchen naar Tibet bracht, geeft acht manieren om - midden in alle verwarring, frustraties en pijn - jezelf te bevrijden, zonder anderen of de natuur schade te berokkenen.

Nadat de Boeddha had onderwezen hoe je de belemmerende patronen en neigingen uit je jeugd continueert [hinayana], richtte hij zich op de relatie met de wereld om je heen – mensen, dieren en de natuur [mahayana]. Hoe kun je jezelf bevrijden en tegelijkertijd anderen ondersteunen in hun streven naar geluk, voldoening en vrijheid?

4. leven met anderen

[8:52 min]

Padmasambhava, 8 manifestaties

van vrijheid, in de chaos van het dagelijks leven [11:39 min]


Longchenpa meditaties

[10:27 min]

 

Experimentele films over dzogchen en boeddhisme

 

Gewoon zitten & nietsdoen is de ingang naar het loslaten van spanningen en stress, en kan de druk van omstandigheden, familie, werk, apps en mails luchtiger en lichter maken.

Ontspannen in nietsdoen

 [4:44 min]

De geur van oneindigheid

[8:07 min]

Twee schitterende meditaties die geschreven zijn door Longchenpa [1308 -1363], de belangrijkste dzokchen leraar die ooit heeft geleefd.  Hij begint met een voorbereidende meditatie over veranderlijkheid en vergankelijkheid, die gewoonlijk op in het bos werd gedaan, en die naadloos overgaat in de basisinstructie om gedachten over verleden, heden en toekomst als doorschijnend te ervaren, en simpelweg ontspannen in een ongekunsteld aanwezig-zijn. Lees hier de tekst van de Longchenpa meditaties uit de film.

Wat er in ons leven ook gebeurt, alles speelt zich altijd af in drie bevrijdende dimensies: de onbegrensde openheid van ruimte, de oneindige dynamische energie die we tijd noemen, en de onvoorstelbare kwaliteiten van ons bewustzijn, waarvan we slechts een fractie gebruiken. Deze wijdere dimensies nodigen ons uit – via filmbeelden en creatieve tekst – ons ervaren te openen, ver voorbij de ingesleten beperkingen.

boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme  psychologie  yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier

Aanmelden voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Robert Hartzema, Wat is dzogchen? [12:45]


Vrij & onbezorgd – wat er ook gebeurt  [4:03 min]

 

Na 40 jaar lesgeven vertelt Robert Hartzema in simpele woorden over de dagelijkse praktijk van dzogchen, de meest radicale, creatieve en directe boeddhistische weg naar vrij-zijn.

Wanneer de wereld om ons heen chaotischer wordt en we de controle dreigen te verliezen, schieten we meestal in oude angsten en bezorgdheden. Maar het leven is altijd onvoorspelbaar en daardoor juist een creatieve uitdaging om - dwars door tegenslagen, ziekte en pijn heen - toch innerlijk vrij en ontspannen te blijven.


CORONA als boeddhistisch inzicht [1:45 min]

Boeddhistische psychologie

1. op zoek naar jezelf [6:19 min]

 

De zoektocht van Siddharta naar een manier om jezelf te bevrijden van waar je mee worstelt – frustraties, problemen, zorgen, angsten en blokkades –, en hoe je kunt omgaan met tegenslagen, ziekte, pijn en ouderdom.

Er is gebruik gemaakt van oude boeddhistische beelden om het verhaal vorm te geven. Elk van de vijf afleveringen zal een totaal eigen vormgeving krijgen.


Vanuit het boeddhisme gezien is elke crisis is en een unieke kans om bewust te worden van je patronen, en je niet te laten meenemen door hoop en vrees.


2. Psychologische inzichten [6:19 min]

 

Heldere uitleg van de vier basisinzichten die voor iedereen waar zijn:

  1. De onvermijdelijkheid van frustraties, pijn, ouderdom en sterven;
  2. Het lijden dat je daar zelf bovenop stapelt;
  3. De mogelijkheid je te bevrijden van belemmerende patronen;
  4. De verschillende wegen naar vrijheid en voldoening.

3. onderliggende patronen en emoties [8:58 min]

 

Aan de hand van afbeeldingen van het Levenswiel wordt duidelijk hoe drie emotionele krachten je leven vaak beperken en onder druk zetten in plaats van ondersteunen en energie geven. Wanneer deze drie neigingen helderder worden, ga je er meer doorheen kijken en ontstaat voldoening, ontspanning en vrijheid, in alle aspecten van het dagelijks leven.


4. leven met anderen [8:52 min]

 

Nadat de Boeddha had onderwezen hoe je de belemmerende patronen en neigingen uit je jeugd continueert [hinayana], richtte hij zich op de relatie met de wereld om je heen – mensen, dieren en de natuur [mahayana]. Hoe kun je jezelf bevrijden en tegelijkertijd anderen ondersteunen in hun streven naar geluk, voldoening en vrijheid?


5. innerlijke vrijheid [vajrayana] [10:21 min]

 

In zijn laatste onderricht, de vajrayana of het diamanten pad, geeft de Boeddha de inzichten en meditaties om zelf, in dit leven, de bevrijding te verwezenlijken: het ontwikkelen van de innerlijke energie om elk moment totaal aanwezig te zijn, en de rijkdom van zintuigelijke en emotionele gewaarwordingen direct te ervaren – ongeacht de omstandigheden.


Longchenpa meditaties [10:27 min]

 

Twee schitterende meditaties die geschreven zijn door Longchenpa [1308 -1363], één van de beroemdste boeddhistische leraren in Tibet en de belangrijkste dzokchen leraar die ooit heeft geleefd.

Hij begint met een voorbereidende meditatie over veranderlijkheid en vergankelijkheid, die gewoonlijk op in het bos werd gedaan, en die naadloos overgaat in de basisinstructie om gedachten over verleden, heden en toekomst als doorschijnend te ervaren, en simpelweg ontspannen in een ongekunsteld aanwezig-zijn.

 

Lees hier de tekst van de Longchenpa meditaties uit de film


Experimentele films over dzogchen en boeddhisme

 

Ontspannen in nietsdoen  [4:44 min]

 

Gewoon zitten & nietsdoen is de ingang naar het loslaten van spanningen en stress, en kan de druk van omstandigheden, familie, werk, apps en mails luchtiger en lichter maken.


De geur van oneindigheid  [8:07 min]

 

Wat er in ons leven ook gebeurt, alles speelt zich altijd af in drie bevrijdende dimensies: de onbegrensde openheid van ruimte, de oneindige dynamische energie die we tijd noemen, en de onvoorstelbare kwaliteiten van ons bewustzijn, waarvan we slechts een fractie gebruiken. Deze wijdere dimensies nodigen ons uit – via filmbeelden en creatieve tekst – ons ervaren te openen, ver voorbij de ingesleten beperkingen.

Padmasambhava, 8 manifestaties van vrijheid, in de chaos van het dagelijks leven

[11:39 min]

 

Hoe blijf je bij jezelf, terwijl er van alles op je afkomt? Hoe blijf je vrij van bezorgdheden, angsten en hoop? Hoe ga je om met ziekte en tegenspoed? Padmasambhava, die in de 8e eeuw het vajrayana boeddhisme en dzogchen naar Tibet bracht, geeft acht manieren om - midden in alle verwarring, frustraties en pijn - jezelf te bevrijden, zonder anderen of de natuur schade te berokkenen.