boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme   psychologie   yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier   •   Meldt u hier aan voor de jaarlijkse nieuwsbrief

Vrij & onbezorgd – wat er ook gebeurt [4:03 min]

CORONA als boeddhistisch

inzicht  [1:45 min]

Robert Hartzema,

Wat is dzogchen? [12:45]

Wanneer de wereld chaotischer wordt en we de controle dreigen te verliezen, schieten we in oude angsten en bezorgdheden. Maar het leven is altijd onvoorspelbaar en daardoor juist een creatieve uitdaging om dwars door alle tegenslagen heen, toch vrij en ontspannen te blijven.

Vanuit het boeddhisme gezien is elke crisis is en een unieke kans om bewust te worden van je patronen, en je niet te laten meenemen door hoop en vrees.

Na 40 jaar lesgeven vertelt Robert Hartzema in simpele woorden over de dagelijkse praktijk van dzogchen, de meest radicale, creatieve en directe boeddhistische weg naar vrij-zijn.

Boeddhistische psychologie


Heldere uitleg van de vier basisinzichten:

  1. De onvermijdelijkheid van frustraties, pijn, ouderdom en sterven;
  2. Het lijden dat je daar zelf bovenop stapelt;
  3. De mogelijkheid je te bevrijden;
  4. Verschillende wegen naar vrijheid en voldoening.

2. psychologische inzichten

[6:19 min]

De zoektocht van Siddharta de boeddha naar manieren om jezelf te bevrijden van frustraties, angsten en bezorgdheden.

Aan de hand van afbeeldingen van het Levenswiel wordt duidelijk hoe drie emotionele krachten je leven beperken en onder druk zetten. Wanneer deze drie neigingen helderder worden, ga je er meer doorheen kijken en ontstaan voldoening en ontspanning, in alle facetten van het dagelijks leven.

3. onderliggende patronen en emoties [8:58 min]

1. op zoek naar jezelf

[6:19 min]


In zijn laatste onderricht, de vajrayana of diamanten pad, geeft de Boeddha inzichten en meditaties om zelf, in dit leven, de bevrijding te verwezenlijken: het totaal aanwezig zijn in de rijkdom van zintuigelijke en emotionele gewaarwordingen - ongeacht de omstandigheden.

5. innerlijke vrijheid [vajrayana]

[10:21 min]

Hoe blijf je bij jezelf, terwijl van alles op je afkomt? Hoe blijf je vrij van bezorgdheden en hoop? Hoe ga je om met ziekte en tegenspoed? Padmasambhava, die in de 8e eeuw de vajrayana en dzogchen naar Tibet bracht, geeft acht manieren om - midden in alle verwarring, frustraties en pijn - jezelf te bevrijden zonder anderen schade te berokkenen.

Nadat de Boeddha had onderwezen hoe je de patronen uit je jeugd continueert [hinayana], richtte hij zich op de relatie met de wereld om je heen – mensen, dieren en de natuur [mahayana]. Hoe kun je jezelf bevrijden en tegelijkertijd anderen ondersteunen in hun streven naar geluk, voldoening en vrijheid?

4. leven met anderen

[8:52 min]

Padmasambhava, 8 manifestaties

van vrijheid in de chaos van het dagelijks leven [11:39 min]


Longchenpa meditaties

[10:27 min]

 

Experimentele films over dzogchen en boeddhisme

 

Gewoon zitten & nietsdoen is de ingang naar het loslaten van spanningen en stress, en kan de druk van omstandigheden, familie, werk, apps en mails luchtiger en lichter maken.

Ontspannen in nietsdoen

 [4:44 min]

De geur van oneindigheid

[8:07 min]

Twee schitterende meditaties door Longchenpa [1308 -1363], de belangrijkste dzogchen leraar die ooit heeft geleefd.  Hij begint met een meditatie over veranderlijkheid en vergankelijkheid die naadloos overgaat in de basisinstructie om gedachten over verleden, heden en toekomst als doorschijnend te ervaren en te ontspannen in het ongekunsteld aanwezig-zijn. Lees hier de tekst van de Longchenpa meditaties uit de film.

Wat er in ons leven ook gebeurt, alles speelt zich altijd af in drie dimensies: de onbegrensde openheid van ruimte, de oneindige dynamische energie die we tijd noemen, en de onvoorstelbare kwaliteiten van ons bewustzijn. Deze wijdere dimensies nodigen ons uit onszelf te openen, voorbij de ingesleten beperkingen.

boeken & cursussen

Karnak

boeddhisme  psychologie  yoga   bewustwording

Boekbestellingen | cursuscentra: Klik hier

Aanmelden voor de jaarlijkse nieuwsbrief


Robert Hartzema, Wat is dzogchen? [12:45]

Na 40 jaar lesgeven vertelt Robert Hartzema in simpele woorden over de dagelijkse praktijk van dzogchen, de meest radicale, creatieve en directe boeddhistische weg naar vrij-zijn.

Vrij & onbezorgd – wat er ook gebeurt [4:03 min]

 

Wanneer de wereld chaotischer wordt en we de controle dreigen te verliezen, schieten we in oude angsten en bezorgdheden. Maar het leven is altijd onvoorspelbaar en daardoor juist een creatieve uitdaging om dwars door alle tegenslagen heen, toch vrij en ontspannen te blijven.


Boeddhistische psychologie

1. op zoek naar jezelf [6:19 min]

 

De zoektocht van Siddharta de boeddha naar manieren om jezelf te bevrijden van frustraties, angsten en bezorgdheden.CORONA als boeddhistisch inzicht [1:45 min]

Vanuit het boeddhisme gezien is elke crisis is en een unieke kans om bewust te worden van je patronen, en je niet te laten meenemen door hoop en vrees.

2. psychologische inzichten [6:19 min]

Heldere uitleg van de vier basisinzichten:

 

  1. De onvermijdelijkheid van frustraties, pijn, ouderdom en sterven;
  2. Het lijden dat je daar zelf bovenop stapelt;
  3. De mogelijkheid je te bevrijden;
  4. Verschillende wegen naar vrijheid en voldoening.

3. onderliggende patronen en emoties [8:58 min]

 

Aan de hand van afbeeldingen van het Levenswiel wordt duidelijk hoe drie emotionele krachten je leven beperken en onder druk zetten. Wanneer deze drie neigingen helderder worden, ga je er meer doorheen kijken en ontstaan voldoening en ontspanning, in alle facetten van het dagelijks leven.


4. leven met anderen [8:52 min]

 

Nadat de Boeddha had onderwezen hoe je de patronen uit je jeugd continueert [hinayana], richtte hij zich op de relatie met de wereld om je heen – mensen, dieren en de natuur [mahayana]. Hoe kun je jezelf bevrijden en tegelijkertijd anderen ondersteunen in hun streven naar geluk, voldoening en vrijheid?


5. innerlijke vrijheid [vajrayana] [10:21 min]

 

In zijn laatste onderricht, de vajrayana of diamanten pad, geeft de Boeddha inzichten en meditaties om zelf, in dit leven, de bevrijding te verwezenlijken: het totaal aanwezig zijn in de rijkdom van zintuigelijke en emotionele gewaarwordingen - ongeacht de omstandigheden.


Longchenpa meditaties [10:27 min]

 

Twee schitterende meditaties door Longchenpa [1308 -1363], de belangrijkste dzogchen leraar die ooit heeft geleefd.  Hij begint met een meditatie over veranderlijkheid en vergankelijkheid die naadloos overgaat in de basisinstructie om gedachten over verleden, heden en toekomst als doorschijnend te ervaren en te ontspannen in het ongekunsteld aanwezig-zijn.

 

Lees hier de tekst van de Longchenpa meditaties uit de film.


Experimentele films over dzogchen en boeddhisme

 

Ontspannen in nietsdoen  [4:44 min]

 

Gewoon zitten & nietsdoen is de ingang naar het loslaten van spanningen en stress, en kan de druk van omstandigheden, familie, werk, apps en mails luchtiger en lichter maken.


De geur van oneindigheid  [8:07 min]

 

Wat er in ons leven ook gebeurt, alles speelt zich altijd af in drie dimensies: de onbegrensde openheid van ruimte, de oneindige dynamische energie die we tijd noemen, en de onvoorstelbare kwaliteiten van ons bewustzijn. Deze wijdere dimensies nodigen ons uit onszelf te openen, voorbij de ingesleten beperkingen.

Padmasambhava, 8 manifestaties van vrijheid, in de chaos van het dagelijks leven

[11:39 min]

 

Hoe blijf je bij jezelf, terwijl van alles op je afkomt? Hoe blijf je vrij van bezorgdheden en hoop? Hoe ga je om met ziekte en tegenspoed? Padmasambhava, die in de 8e eeuw de vajrayana en dzogchen naar Tibet bracht, geeft acht manieren om - midden in alle verwarring, frustraties en pijn - jezelf te bevrijden zonder anderen schade te berokkenen.